Trenere

Alle trenere skal melde seg inn på facebook-gruppe RHK trener og lagleder.  

Rælingen Håndballklubb er stolte av sine engasjerte trenere og satser friskt på utdanning og videreutvikling av trenerne. Vi har også en felles rammeplan for treningsarbeidet vårt. Dersom du har lyst til å trene et lag i Rælingen, eller høre mer om hvordan vi arbeider med trenere i Rælingen Håndballklubb, så kan du ta kontakt med


Rammeplan

Rælingen håndballklubb har utarbeidet en RAMMEPLAN for lagenes sportslige utvikling.   Blant ferdighetsmålene som er satt opp i rammeplanen ligger Teknikkmerket som du kan laste ned her


Trenerutdanning

Norges Håndballlforbund har revidert grunnutdanningen for trenere.  Klubben dekker alle kurskostnader for trenere som ønsker å delta i denne utdanningen.

Link til NHFs utdanningsoversikt for trenere

Ønsker du å delta på kurs, eller har spørsmål om dette kan du kontakte klubbens utdanningsdriver Lillian Pedersen.

Hvorfor skal jeg som trener gå på kurs?
- kompetanseheving - nye impulser
- øvelser til øvelsesbank og faglitteratur
- gir deg muligheten til å skape gode treninger
- motivere utøvere til å fortsette med håndball
- bygge relasjoner med andre trenere/ledere
 
Hvorfor prioritere utdanning...
- trenerens rolle er viktig for utvikling av laget
- forskjellig bakgrunn/kompetanse på trenerne
- manglende trenerkompetanse ga ulikt nivå mellom årsklassene - resultater og ferdigheter
- håndballen utvikles - nye impulser
- skape et trenerkollegium

 
 
XML: RSS-strøm (2.0)
Antall besøkende:
Site Meter